ÎNAPOI

DECLARAȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU
ASOCIAȚIILE MASONICE

Congregația pentru Doctrina Credinței

Ne confruntăm cu o serie de întrebări recente dacă atitudinea Bisericii în legătură cu organizațiile masonice a rămas neschimbată, în contextul în care noul Cod de Drept Canonic nu menționează în mod expres acest lucru, așa cum era precizat în Codul anterior.

Sfânta Congregație pentru Doctrina Credinței este în măsură să răspundă acestor întrebări și a decis să acționeze în consecință.

Precizăm că poziția Bisericii în raport cu asociațiile masonice rămâne neschimbată, întrucât principiile acestor organizații au fost întotdeauna considerate ireconciliabile cu doctrina Bisericii, astfel că apartenența creștinilor la aceste grupări masonice rămâne interzisă. Orice credincios care este înscris într-o lojă masonică se află într-o stare de păcat grav și nu-i este permisă participarea la Sacramentul sfintei Euharistii.

Nicio autoritate ecleziastică locală nu are competența de a emite o rezoluție, alta decât cea oficială a Bisericii, cu privire la astfel de asociații sau altele similare acestora; nu se admite nicio derogare față de ceea ce s-a precizat mai sus și față de precedenta Declarație a Sfintei Congregații emisă la data de 17 februarie 1981 (cf. AAS 73 1981 pp. 240-241; English language edition of L'Osservatore Romano, 9 March 1981).

Dispunerea publicării acestei Declarații a fost aprobată și ordonată de către Suveranul Pontif Papa Ioan Paul al II-lea cu ocazia unei audiențe personale acordate Cardinalului Prefect subscris. Declarația a fost emisă în cadrul unei ședințe ordinare a Sfintei Congregații.

Dată la Roma, în reședința Sfintei Congregații pentru Doctrina Credinței, la data de 26 noiembrie 1983.

Prefect: Joseph Cardinal Ratzinger
Fr. Jerome Hamer, O.P., Arhiepiscop titular de Lorium
Secretar