ÎNAPOI

ECUMENISM

Termenul provine din limba greacă oikouméne, însemnând pamânt locuit. Mișcare mondială în rândul creștinilor care, inspirați de Duhul Sfânt, caută, prin rugăciune, dialog și alte inițiative, să elimine barierele care îi despart și să se îndrepte spre unitatea pe care Cristos a voit-o pentru Biserica Sa: "Ca toți să fie una, precum tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine" (Ioan 17, 21). Prin mișcare ecumenică se înțeleg activitățile și inițiativele suscitate și organizate în funcție de diferitele necesitați ale Bisericii și după împrejurări, în favoarea unitații creștinilor (cf. Unitatis Redintegratio 4).Dorința de a regăsi unitatea tuturor creștinilor este un dar al lui Cristos și o chemare a Duhului Sfânt. Pentru aceasta e nevoie: de o înnoire permanentă a Bisericii într-o fidelitate mai mare față de vocația sa; de convertirea inimii pentru a trăi mai curat pentru evanghelie; de rugăciunea în comun; de cunoașterea frățească reciprocă; de formarea ecumenică a credincioșilor și în special a preoților; de colaborarea între creștini în diferitele domenii ale slujirii oamenilor (cf. CBC 821).