MISIUNEA SPIRITUALĂ


"Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est:
iis autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est."
[I Ad Corinthos 1, 15]

PROFESIUNEA DE CREDINȚĂ

 • Noi credem în Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh; un singur Dumnezeu, infinit de Perfect și Fericit în Sine Însuși, etern, omniprezent, atotputernic, de o singură substanță în cele trei ipostaze ale Sale, cu o singură voință, o singură putere, o singură majestate, Creatorul tuturor ființelor și lucrurilor, prin Care și pentru Care toate s-au făcut, vizibile sau invizibile, vii sau materiale, corporale sau spirituale;
 • Noi credem în Biserica zidită de Însuși Isus Cristos Dumnezeu, care este Una, Sfântă, Apostolică și Universală; care se va uni din nou, după cum a fost dorința lui Cristos: "Ut omnes unum sint, sicut Tu Pater in Me, et Ego in Te, ut et ipsi in Nobis unum sint.".
 • Noi credem că Biserica lui Cristos și-a început activitatea în Ziua Cincizecimii, în jurul Apostolului Petru și a celorlalți unsprezece Apostoli (cf. Fapte 2, 14). Noi credem că patrimoniul apostolic a fost preluat și conservat intact de către Biserica Universală, în cele două mari structuri ale sale din Orient și Occident. Unitatea Bisericii în primul ei mileniu de existență a fost menținută pe Tradiția Apostolică, prin intermediul Episcopilor, ca urmași ai Apostolilor, în comuniune cu Episcopul Romei. În conformitate cu Enciclica apostolică Ut Unum Sint, promulgată de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea în 1995, noi credem că reuniunea Bisericilor din Orient și Occident trebuie pornită de la același fundament existent în primul mileniu al Bisericii creștine.
 • Noi credem în fraternitatea creștină și în civilizația iubirii dintre oameni. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" își deschide porțile tuturor acelora care doresc să devină robi și cavaleri ai lui Cristos Rege, pentru glorificarea lui Dumnezeu și pentru unirea între toți creștinii, pentru promovarea reunificării dintre Bisericile Apostolice, pentru propovăduirea Cuvântului lui Cristos, a moralei creștine, apărarea Adevărului și cercetarea tainelor lui Dumnezeu.

ACTIVITATEA SCOLASTICĂ

Activitatea scolastică (educațională) a Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" se definește prin abordarea următoarelor arii de studiu și cercetare:

 • istoria antică a Europei și Bazinului mediteranean;
 • istoria Bisericii creștine;
 • istoria artei creștine;
 • filosofie medievală;
 • teologie;
 • limbi clasice;
 • genealogie și heraldică;
 • ordine religioase, cavalerești și alte instituții religioase medievale.
  (Regula, Capitolul X)

ANGAJAREA ECUMENICĂ

Ecumenismul asumat de Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" va fi practicat în spiritul prevederilor conținute în Charta Ordinului și va respecta normele conținute în Constituțiile apostolice și Decretele Pontificale ale Bisericii Universale.

ACTIVITATEA SOCIALĂ

Activitatea socială a Ordinului constă în practicarea umanitarismului caritabil, a moralei creștine, a ecumenismului, sprijinirea și încurajarea învățământului și educației și promovarea eticii vechilor cavaleri, de sprijinire și ocrotire a segmentelor sociale defavorizate.