PREZENTARE

CINE SUNTEM NOI

  • "ORDO CRUX CÆRULEA" este o asociație de tip "privat", înființată prin Decretul nr. 552/26.06.2008 emis de Excelența Sa Dr. Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, în conformitate cu prevederile Codului de Drept Canonic, Titlul V, Can. 312, funcționând, de asemenea, în temeiul Codului Civil și este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din România sub numărul 30/I/A/11.10.2001.
  • "ORDO CRUX CÆRULEA" este o organizație privată înființată de către un grup de inițiativă în anul 1983, care a activat în clandestinitate până la democratizarea României și la crearea unui cadru juridic adecvat înființării formelor asociative de organizare.
  • "ORDO CRUX CÆRULEA" este o organizație non-guvernamentală, constituită în România, având ca scop principal studiul științific și cercetarea istoriei ordinelor monahalo-militare din perioada timpurie a Evului Mediu și a istoriei Bisericii Creștine din Europa.
  • "ORDO CRUX CÆRULEA" este o formă asociativă scolastică, non-profit, apolitică și independentă, de inspirație spirituală monaho-medievală, care promovează practicarea activă a apostolatului laic, în conformitate cu normele metodologice ale Decretului-proiect pentru Apostolatul Laic emis de Sanctitatea Sa Papa Pius al XII-lea la 5 octombrie 1957 și cu prevederile conținute în Constituția dogmatică Apostolicam Actuositatem promulgată de Sanctitatea Sa Papa Paul al VI-lea la 18 noiembrie 1965.
  • "ORDO CRUX CÆRULEA" sprijină mișcarea ecumenică în spiritul principiilor conținute în Constituția dogmatică Unitatis Redintegratio și militează pentru refacerea unității celor două Biserici apostolice creștine, după îndemnul lui Cristos Dumnezeu: ut omnes unum sint, sicut Tu Pater in Me, ut Ego in Te, ut et ipsi in Nobis unum sint: ut credat mundus, quia Tu Me misisti. (Evanghelia Sfântului Apostol Ioan capitolul XVII, 21).
  • Patronul spiritual și ocrotitorul Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" este Sfântul Benedict de Nursia. Sărbătoarea Ordinului: 11 iulie (ziua Sfântului Benedict, Patron al Europei și Ocrotitor al OCC.