ÎNAPOI

MAREA SCHISMĂ

Diferențele culturale, liturgice și doctrinale dintre Biserica latină și cea greacă datează încă din secolul al V-lea. Biserica greacă este tot mai legată de puterea bizantină, întrucât Împăratul numește patriarhii și tot el îi destituie, uneori în mod cu totul arbitrar. În paralel, Episcopul Romei își capătă independența de sub tutela teoretică a Constantinopolelui.

Diferența culturală este poate cea mai gravă; cele două Biserici nu se mai înțeleg, Orientul nu cunoaște latina, iar Occidentul nu cunoaște greaca. Grecii, moștenitorii unei mari culturi profane, rămân fideli elinismului și în domeniul religios. Pentru greci, latinii sunt considerați (către secolul al X-lea) niște barbari înapoiați, locuitori ai unor tărâmuri întunecate, în timp ce latinii îi consideră pe greci niște degenerați, efeminați și sofiști. Din acea perioadă, termenul de "bizantin" și-a păstrat în Occident sensul peiorativ.

Divergențele doctrinale se amplifică, chestiunile legate de post, pâinea dospită sau nedospită, diferența în ceea ce privește formula de credință -credo-ul - (filioque), purtarea bărbii de către preoți, etc., capătă o importanță tot mai mare. La originea evenimentelor din 1054 s-a aflat dorința Papei Leon al IX-lea de a încerca o apropiere de împăratul bizantin, cu care avea dușmani comuni: normanzii instalați în sudul Italiei. Cei ce au fost însărcinați cu reconcilierea religioasă, cardinalul Humbert (legatul papei) și patriarhul Cerularie, au dovedit prea puțină abilitate pentru o misiune de asemenea importanță. Inabil și incapabil să identifice o bază comună de discuții, cardinalul Humbert îl excomunică în mod solemn pe patriarhul Constantinopolelui, care procedează la fel și îl excomunică la rândul său pe trimisul Romei.

În urma acestui nefericit eveniment, un mare semn de întrebare persistă: întrucât papa tocmai decedase, mai era oare împuternicit cardinalul Humbert să rostească excomunicarea către patriarhul Mihai Cerularie?

Decăderea și izolarea Bisericii Orientale a fost accentuată de căderea Constantinopolelui sub Imperiul Otoman (1453). Anatemele reciproce au fost suspendate prin declarația comună a patriarhului ecumenic Athenagoras I și Papa Paul al VI-lea, la 7 decembrie 1965.