STRUCTURA

CUM SUNTEM ORGANIZAȚI

 • Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" este constituită din două diviziuni administrative: Preceptoria și Comanderia. O preceptorie este alcătuită din două sau mai multe comanderii (filiale) aflate pe teritoriul aceleiași țări.
 • Capitulul General este constituit din totalitatea membrilor fondatori și titulari ai Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA"; este potentat cu prerogative electoare și se întrunește în scopul desemnării funcțiilor de conducere din cadrul Ordinului.
 • Instituțiile de conducere ale Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" sunt: Patronul Ordinului (ne-eligibil), Maestrul și Marele Consiliu.

STATUTUL DE MEMBRU

 • Pot adera la Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" persoanele de sex masculin, aparținând Bisericii Ortodoxe de orice Rit și/sau Bisericii Catolice de orice Rit, care fac dovada unei profunde conduite morale și intelectuale. În cazuri excepționale, pot adera și persoane de confesiune protestantă, care dovedesc un atașament de netăgăduit față de principiile Chartei Ordinului.
 • Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" este constituită din trei categorii de membri: fondatori, aspiranți și titulari.
 • Aspirantul trebuie să fie susținut de un membru fondator sau membru titular al Ordinului, care va contrasemna formularul (cererea) de aderare. Persoana care accede la statutul de membru aspirant trebuie să manifeste, în mod constant, interes și implicare pentru obiectivele Ordinului, să participe la întrunirile Organizației și să contribuie la toate activitățile acesteia.
 • Membrul aspirant va parcurge o perioadă de inițiere sau noviciat, după un program special alcătuit de către Consiliul General al fiecărei Preceptorii naționale, sub jurisdicția căreia se înregistrează cererea de aderare. Pe parcursul acestei perioade, nedeterminate în timp, activitatea aspirantului va fi supravegheată îndeaproape de către Maestrul Ordinului, sau de o altă persoană desemnată de către Consiliul General.
 • Noviciatul este caracterizat prin exercițiul susținut al moralei și virtuților vieții creștine, în practicarea unei vieți de ascultare față de preceptele și poruncile Bisericii, precum și prin efectuarea de activități și obligații specifice față de misiunea Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA".
 • Membrii titulari sunt acele persoane care vor fi parcurs cu succes perioada inițierii sau noviciatului și au depus Jurământul de fidelitate în cadrul ceremoniei speciale afectate acestui eveniment.
 • Calitatea de membru al Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" este perpetuă și nu poate fi retrasă în nicio împrejurare.
  (Regula, Capitolul IX))